Aktuálně

Letní tábor

Hory a zima

O táboře Krounka

Fotky a videa

Vedoucí tábora

Archiv

Kontakt

Ke stažení

OSŽ-Skanska

 

  Poslední aktualizace této rubriky: 9.1. 2022  

 

9.1. 2022

LÉTO 2022

LDT Horní tábor U Vosáků - Krčkovice - Hrubá Skála

Téma letošního tábora 2022 je Hotel Transylvánie.

 

Termín tábora: neděle 31. 7. 2022 - sobota 13. 8. 2022

 

Cena tábora:

6 000 Kč

5 000 Kč pro děti zaměstnanců firmy Skanska

 

Nezapomeňte se zeptat vašich zaměstnavatelů a odborových organizací, zda přispívají na dětské rekreace, tábory apod. Vystavíme vám potřebné potvrzení, fakturu atd. Upozornění! O faktury a potvrzení žádejte včas, vystavení zajišťuje pouze předseda odborů (e-mail: petr.dvorak2@skanska.cz). 

V ceně tábora je zahrnuto: strava min. 5x denně, doprava, základní pojištění, ubytování, výlety (vstupy do muzeí, zámků, bazén, apod.), provozní náklady, pomůcky k programu, odměny pro děti, v ceně je zahrnuto i táborové triko!

 POZOR! Potvrzení lékaře je nedílnou součástí přihlášky! Je potřeba zasílat oboje vyplněné najednou k posouzení, zda je dítě možné zařadit do kolektivu účastníků LDT! Máte-li doma lékařská potvrzení např. ze škol v přírodě, které však v době tábora nebude starší dvou let, můžete jej použít. Lékařská potvrzení po skončení tábora vracíme zpět k dalšímu využití. Při zaslání samostatné přihlášky bude místo rezervováno pouze po omezenou dobu.

 

Závazné přihlášky a potvrzení lékaře zasílejte na email: krounka@email.cz

Poštovní doručovací adresa je: David Kaliba, Vycpálkova 527/26, 149 00 Praha 4

Originály přihlášek a lékařských potvrzení budou vybrány u odjezdového autobusu.

.

Potvrzení o přijetí přihlášek, bude odesíláno vždy emailem po uzávěrkách a to:

13. února, 6. března, 20. března, 3. dubna 2022, dále individuálně dle naplnění tábora.

Je možné, že kapacitu tábora již naplníme během března, proto s podáním přihlášek neotálejte!

Pro zaměstnance Skanska je přednostní výběr z přihlášek pouze do konce ledna! Potom budou místa nabízeny dalším účastníkům mimo Skanska!

 

Scan vyplněné přihlášky a potvrzení lékaře odešlete nejpozději do 1. května 2022, po dohodě do 15. června 2022 na výše uvedenou emailovou adresu!

Tábor splňuje podmínky dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky o zotavovacích akcích. Tábor je řádně nahlášen na krajskou hygienickou stanici – pracoviště Semily. Pořadatel může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu, dále dle povahy lékařského potvrzení apod.

Platbu tábora proveďte během dubna a května 2022 na účet odborové organizace:

Číslo účtu: 3126389/0800

S. symbol: 62936352

Variabilní symbol: rodné číslo účastníka (uvádějte bez lomítka, při sdružené platbě sourozenců pak napište rodné číslo nejstaršího potomka)

Platbu proveďte nejpozději však do 31. 5. 2022! Vzhledem k elektronické evidenci tržeb nemůžeme přijmout platbu tábora v hotovosti. Veškeré platby musí být provedeny převodem na výše uvedený účet naší ZO OSŽ Skanska ŽS a.s.!

Kontrola plateb bude probíhat průběžně a bude vám zasláno potvrzení o přijetí platby na účet ZO OSŽ. Bude-li zjištěno, že účastník nebude mít řádně uhrazený pobyt a to nejdéle do odjezdu na akci, nebude možné účastníka přijmout na tábor. Podáním závazné přihlášky objednatel přistupuje na smluvní podmínky a podmínky spojené s GDPR evidencí uvedené na internetových stránkách tábora www.krounka.ic.cz.

 

Storno poplatky

do 60 kalendářních dnů před zahájením tábora: 0 % z celkové ceny tábora

59 – 40 kalendářních dnů před zahájením tábora: 10 % z celkové ceny tábora

39 – 25 kalendářních dnů před zahájením tábora: 20 % z celkové ceny tábora

24 – 15 kalendářních dnů před zahájením tábora: 30 % z celkové ceny tábora

méně než 15 kalendářních dnů před zahájením tábora: 50 % z celkové ceny tábora

Storno poplatek se promíjí, pokud naleznete náhradníka! Při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.

Prominutí storno poplatku je možné pouze z vážných důvodů (nemoc apod.). Případně je stanovena nejnižší možná částka nepřesahující 1000Kč – dle již námi provedených plateb dalším subjektům. Nemoc musí být doložena potvrzením od lékaře.

Nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd či dřívější odjezd není důvodem vracení poplatku.

 

Provozovatel:

 

ZO OSŽ Skanska ŽS a.s.

Základní organizace odborového sdružení železničářů Skanska ŽS a.s.

IČ: 62936352

Adresa: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Předseda ZO OSŽ Skanska ŽS a.s.:

Petr Dvořák

email: petr.dvorak2@skanska.cz

mobil: 737 256 665

 

Hlavní vedoucí:

 

RNDr. David Kaliba, Ph.D.

 

Kontakty na vedoucí tábora: Hlavní vedoucí - David Kaliba mobil: 721 209 649

e-mail: kalibadavid@seznam.cz, krounka@email.cz

Hospodář - Josef Stuchlík mobil: 602 376 633

Zdravotník tábora – Michal Stokuč

mobil: 723 236 763 (funkční pouze v době tábora)

 

Odjezd na tábor

Datum: neděle 31. 7. 2022

Místo: Nekvasilova ulice před Hotelem Olympik Praha 8, nedaleko od stanice metra B Invalidovna. Čas: sraz před odjezdem 10:00 hodin, odjezd v 11:00 hodin.

Důležité: u autobusu odevzdejte nástupní list dítěte s datem odjezdu, kopii kartičky zdravotní pojišťovny! Pokud vaše dítě bere nějaké léky, odevzdejte je v pytlíku se jménem dítěte a dávkováním, případně konzultujte se zdravotníkem u autobusu.

 

Příjezd dětí z tábora

Datum: sobota 13. 8. 2022

Místo: stejné jako u odjezdu.

Čas: okolo 15:00

 

Adresa tábora

LDT Horní tábor U Vosáků

Krčkovice

Hrubá Skála

511 01

 

Ubytování

Stany s podsadou se dvěma lůžky.

 

Sociální zařízení

Koupelny jsou vybavené sprchami s teplou vodou ohřívanou v el. boilerech, pro běžnou hygienu umytí rukou slouží umyvadla. Tábor je napojený na obecní řad, voda splňuje veškeré normy.

Toalety jsou vybavené klasickým vodním splachováním.

 

Stravování

5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) + druhá večeře, pitný režim je zajištěn nepřetržitě.

Jídlo dovážíme z kempu ve várnicích. Kuchyně tábora je plně vybavená pro kapacitní vaření, z ekonomických důvodů sloužíme pouze jako výdejna, snídaně, svačiny a druhé večeře připravujeme v táborové kuchyni. Jídlo servírujeme na porcelánové talíře (není třeba vlastních ešusů a příborů).

Krytá jídelna je umístěná venku.

 

Mobilní telefony

Mobilní telefony a jiná elektrická zařízení nejsou zakázána, přesto je na uvážení rodičů, zda je nezbytně nutné vybavit dítě mobilním telefonem nebo jiným elektrickým zařízení. Táborníci mají možnost si zavolat v případě potřeby od hlavního vedoucího a zároveň vy můžete kontaktovat svého zálesáka toutéž cestou (+420 721 209 649). Telefonáty směřujte prosím na dobu 13.00 - 14.30 a 18.00 – 20:00, kdy je polední klid a osobní volno a nenarušuje se tak program.

Je také vhodné táborníkovi vysvětlit, že pokud bude řešit nějaký problém, tak je třeba jej primárně řešit s námi, od toho přeci na táboře my vedoucí, praktikanti, zdravotníci… jsme. Táborníci za námi mohou přijít kdykoli s čímkoli. Často se setkáváme se situacemi, kdy je třeba vyřešit nějaký často banální problém a my se o něm dozvíme až od rodičů.

 

Drahé věci a kapesné

Drahé věci jednoduše do přírody nepatří. Děti se s nimi setkávají po celý dlouhý školní rok, proto se bez nich jistě pár dní obejdou. Tým vedoucích také nemá možnost kontrolovat a hlídat veškerá vybavení, která si s sebou děti přivezou. Také jejich zničení nebo ztráta napomáhají jen špatné náladě na táboře.

V nezbytném případě je možno cenné věci, telefony, apod. uschovat „pod zámek“ u hlavního nebo oddílového vedoucího, protože jen tak je možné držet odpovědnost za tyto věci z naší strany, nicméně tato možnost je až tou poslední. Lepší je co nejvíce cenností nechat doma.

Výši kapesného, prosím, volte opatrně, děti se dostanou několikráte do města či přilehlé vesnice, nicméně ne vždy bude čas na nákup. Předpokládají se dva celodenní výlety s možností nákupu a několik menších výletů spojených s koupáním, kde bude omezená možnost nákupu. Pokud máte strach o peníze, je možné je při odjezdu autobusu uložit v nadepsané obálce do naší úschovy (hlavní vedoucí, případně zdravotník) a my je dětem před celodenním výletem po částech vydáme.

Odpovědnost

Účastník tábora je povinen respektovat čas nástupu a odjezdu, resp. ukončení pobytu. Při opožděném nástupu nebo předčasném odjezdu nevzniká nárok na vrácení nečerpané částky. Tábor neručí za škody vzniklé svévolným jednáním nebo nerespektováním Táborového řádu nebo pokynů vedoucích.

Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí úmyslně, nedbalostí, či jinou činností, která je v rozporu s táborovým řádem.

 

Zrušení pobytu

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na táboře na základě hrubého porušení Táborového řádu, jakým je kouření, užívání alkoholu nebo jiných omamných látek, šikana jiných účastníků tábora, opakované neuposlechnutí pokynů personálu tábora, nebo na základě hygienického omezení (např. vši). Ve všech výše uvedených případech není možné nárokovat vrácení uhrazené ceny.

Pobyt lze rovněž přerušit, ukončit nebo zahájit v průběhu již probíhajícího pobytu z vůle zákonného zástupce. V těchto případech nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky za pobyt.

Tábor může být odvolán z důvodu zásahu vyšší moci (např. zničení táborového areálu přírodním živlem). V takovém případě bude vrácená plná částka snížená o již provedené náklady (provozní věci, zakoupené jídlo atd.), na jiné plnění nevzniká nárok.

 

Návštěvy

Z hygienických důvodů jsou všechny návštěvy rodičů po celou dobu konání tábora zakázány!!!

Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá. Více informací je uvedeno na stránkách tábora www.krounka.ic.cz v sekci „Ke stažení“, kde je volně k dispozici Táborový řád i Smluvní podmínky.

 

Co je naopak vítáno:

Aby nám chvíle u táboráku a jiných, zálesáckých, aktivitách rychleji utíkala, jsou vítány všechny hudební nástroje, případně připravené scénky nebo hry. Dětem také doporučujeme vzít si s sebou svého oblíbeného plyšáka nebo jinou hračku.

Za tým vedoucích tábora Krounka

 

David Kaliba (hlavní vedoucí)

 

 
 

Důležité INFORMACE

 

 

Provozovatel:

ZO OSŽ Skanska ŽS a.s.

Základní organizace odborového sdružení železničářů Skanska ŽS a.s.

 

IČ: 62936352

 

Adresa:

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

 

Předseda ZO OSŽ Skanska ŽS a.s.

Petr Dvořák

email: petr.dvorak2@skanska.cz

mobil: 737 256 665

 

Soubory ke stažení

Základní informace

Přihláška na tábor

Potvrzení lékaře  - nutné odevzdat s přihláškou

Nástupní list - (vyplňuje se těsně před odjezdem na tábor)

Smluvní podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

Táborový řád

 

Adresa tábora

LDT Horní tábor U Vosáků

Krčkovice

Hrubá Skála

511 01

 

Hlavní vedoucí

Mgr. David Kaliba

 

Kontakty na vedoucí tábora

Hlavní vedoucí - Mgr. David Kaliba

mobil: 721 209 649

email: kalibadavid@seznam.cz, krounka@email.cz

 

Hospodář - Josef Stuchlík

mobil: 602 376 633

 

Zdravotníci tábora

- Michal Stokuč

- Kateřina Dvořáková